Ett rent nöje.

Diskservice Väst tillhandahåller kompletta hygienlösningar för just din verksamhet.

Efter många års erfarenhet uppenbaras sällan en kundfråga Diskservice Väst inte kan besvara.
Vare sig det handlar om en ny maskinmodell, funderingar kring miljöaspekt, effektivisering av arbetet kring rengörning eller planering av nybyggnationer.

Diskmaskiner med tillhörande kringutrustning samt medel är hjärtat i verksamheten.

Diskservice Väst har även ett brett utbud av förbrukningsmaterial samt kringliggande produkter såsom papper, tvål, dispenser mm.

Diskservice Väst utbildar och certifierar samtliga i företaget så att såväl ägarna som de anställda besitter kunskap i regler, rutiner samt teknik.

Diskservice Väst utför rutinmässiga besök där vi kontrollerar företagets diskmaskin, förbrukning och temperatur. En kontroll av diskgods samt maskinens kondition ingår i den rutinmässiga kontrollen.

Vid evetuella fel ersätter vi delar på utrustning samt åtgärdar samtliga felaktigheter i konsultation med kund. Detta för en snabb lösning av rådande driftstopp men även i förebyggande syfte för att förhindra framtida felaktigheter.

Diskservice Väst tillhandahåller rapporter för implementering i kundens egenkontrollprogram.

Genom direktleverans från våra egna leveransfordon kan du som kund få dina varor snabbt och enkelt utan lång väntetid & dyra frakter.