Arena 45 20l

Logga in - Registrera
Artikelnr: 40137425 Kategori:

Beskrivning

ARENA 45 är ett starkt surt skumrengöringsmedel som används för rengöring och avkalkning av produktionsmaskiner och lokaler inom livsmedelsindustrin.

Dosering: 

Lågtryckspåläggning: 0,5 – 3 %.

Skumpåläggning: 3 – 5 %.

Temperatur: Kallt – 60° C.

Verkningstid: 15 – 30 minuter. Avsköljning skall göras innan skummet torkar in.

Dosering, temperatur och verkningstid beror på vattnets hårdhet, uppgiftens art och på nedsmutsningsgrad.

Ytor, som kommer i kontakt med livsmedel skall grundligt eftersköljas med vatten.

Deklaration: 

30-60 % ortofosforsyra

< 5 % lauryldimetylaminoxid

< 5 % isotridecanol, etoxylerad

Egenskaper:

Tar effektivt bort kalk- och proteinbeläggningar samt rostfläckar.

Är även bra för användning på lodräta ytor och på maskiner, där den uppskummade produkten utgör ett stabilt rengöringsmedel med god vidhäftning.

Bör, för sin höga syrahalt, ej användas på obehandlad aluminium, lättmetallegeringar samt andra icke alkalie- och syrabeständiga ytor, i starkare koncentrationer än 3 %.

Karakteristik: Klar gulaktig vätska med svag, stickande lukt.